Træ pulveriserer


Vores bærende loft bjælker er begyndt at pulverisere. Det er ikke alle bjælkerne der er ramt hvorfor jeg tror der kan være tale om skadedyr. Hvad gør man ved det?

Svar fra skadedyrseksperten:
Det er borebiller du har i dine træ bjælker. Det er noget du skal få et aut. skadedyrsfirma til at ordne for dig, da de fordobler sig fra år til år, så det bliver kun værre.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Træ pulveriserer" hører under skadedyret borebiller
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr