Skimmelsvamp


Skadedyrseksperten dræber ikke kun skimmelsvampen – vi fjerner den. En død skimmelsvamp, er ligeså giftig som en levende. Overalt hvor vi bevæger os, findes der skimmelsvamp – såkaldte skimmelsporer. Skimmelsvamp i for store mængder er sundhedsskadelige for alle mennesker. Man anslår, at der er skimmelsvamp i hver 5. bolig. 

Hvis man skal undgå at få skimmelsvamp, er det vigtigt at få luftet ud mindst 3 gange dagligt á 15 minutters varighed. Sørg for udluftning på badeværelset og undgå at tørre tøj inden døre. Skimmelsvampen skal blot bruge fugt og ilt til at vokse. Er fugten høj, kan der komme skimmelsvamp i løbet af 14 dage. Nogle skimmelsvampe udskiller såkaldte mykotosiner. De er farlige at indånde og de kan give udslæt ved berøring. 

Skimmelsvamp kan komme af følgende situationer:

 • Boligvaner
 • Vandskade
 • Brandskade
 • Fejl på bygningen
 • Utæt vandrør


Tydelig angreb af skimmelsvamp på vægEr skimmelsvampen kommet indendørs, er det vigtigt at kontakte sit ejendomskontor eller sin bestyrelse, da skimmelsvampen også kan skyldes fejl på bygningen.

Skadedyrseksperten vil foretage en fugtmåling samt en prøve på det angrebne område med Mycrometer testen eller Proclean testen. Dette vil vise hvor kraftig skimmelvæksten er. Ligeledes vil der blive sat en affugter op, så vi får fugten ned på et normalt niveau.

På de større angreb af skimmelsvamp, vil der blive etableret en støv-væg, så vi undgår at sprede for mange skimmelsporer rundt i lejligheden. Det er dog næsten umuligt ikke at sprede nogle af skimmelsporerne i lejligheden. Der vil i nogle tilfælde være behov for udsugning. Skadedyrseksperten vurderer i hvert enkelt tilfælde hvilken metode der egner sig bedst i den pågældende situation.

Husk at mennesker reagerer forskelligt på skimmelsvamp. Nogle får vejrtrækningsproblemer, rindende øjne, hovedpine eller udslæt på kroppen, for blot at nævne nogle af symptomerne. 

Skadedyrseksperten benytter sig af følgende metoder:

 • Prøvetagning ved opstart
 • Tørisblæsning
 • Sandblæsning
 • Mekanisk
 • Mycrometer testen
 • Proclean testen
 • Rapport med Mycrometer testen eller Proclean testen ved afslutning
 • Vejledning om hvordan skimmelsvamp undgås i fremtiden.
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr