I have been searching years for the hair extensions uk on rpg show, so many others and this wig is by far the best wig I have ever purchased. I've been wearing wigs for about 7 years now and this is the brazilian hair bundles uk that has ever actually came pre plucked and bleached knots. Every company says they do but they don't. I didn't have to do hardly any adjustments I just added a little foundation to the lace wigs uk and used some got to be glued gel to lay down the brazilian hair uk. It looks like it's growing from my scalp yall. It didn't come with part but it was really easy to just part it in the middle and I just shifted it to the left for a side part. I love how realistic the edges look. It looks very natural on top and very thick on the bottom. I wand curled it and it lasted all night dancing. I love this lace wigs and I will definitely be back for more. Thank you.

Møl i tøjet


Jeg har møl i min lejlighed nu i 1 år og kan ikke komme af med dem. I fortæller hvor lang tid der går for et æg at blive udklægget, men hvor lang tid går der fra en møl bliver udklægget og til den selv begynder at lægge sine æg?

Svar fra skadedyrseksperten:
Den korste tid, larven kan nå at blive fuldvoksen på, er 6-7 uger, men det forudsætter, at den holdes på en næringsrig kost og ved en temperatur på ca. 25 grader. I praksis må man regne med noget længere tid, om sommeren mindst 8-10 uger og om vinteren i uopvarmede rum adskillige måneder.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Møl i tøjet" hører under skadedyret møl
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr Godkendt af miljøstyrelsen