bænkebiddere i sommerhuset


Jeg har et sommerhus med kælderindgang og hver gang jeg kommer derop, er der millioner af bænkebidere på gulvet, mange er døde, men det er alligevel ulækkert. Om aftenen er ydermuren fyldt med bænkebidere. Hvordan slipper jeg af med dem ?

Svar fra skadedyrseksperten:
Noget tyder på, at soklen er fugtig. Derfor kommer bænkebiddere bl.a. Man kan sprøjte/vande soklen omkring huset, men det er ingen garanti for at der kommer andre meget hurtigt.


Spørgsmålet "Spørgsmål: bænkebiddere i sommerhuset" hører ind under skadedyrsbekæmpelse
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr