I have been searching years for the hair extensions uk on rpg show, so many others and this wig is by far the best wig I have ever purchased. I've been wearing wigs for about 7 years now and this is the brazilian hair bundles uk that has ever actually came pre plucked and bleached knots. Every company says they do but they don't. I didn't have to do hardly any adjustments I just added a little foundation to the lace wigs uk and used some got to be glued gel to lay down the brazilian hair uk. It looks like it's growing from my scalp yall. It didn't come with part but it was really easy to just part it in the middle and I just shifted it to the left for a side part. I love how realistic the edges look. It looks very natural on top and very thick on the bottom. I wand curled it and it lasted all night dancing. I love this lace wigs and I will definitely be back for more. Thank you.

bænkebiddere i sommerhuset


Jeg har et sommerhus med kælderindgang og hver gang jeg kommer derop, er der millioner af bænkebidere på gulvet, mange er døde, men det er alligevel ulækkert. Om aftenen er ydermuren fyldt med bænkebidere. Hvordan slipper jeg af med dem ?

Svar fra skadedyrseksperten:
Noget tyder på, at soklen er fugtig. Derfor kommer bænkebiddere bl.a. Man kan sprøjte/vande soklen omkring huset, men det er ingen garanti for at der kommer andre meget hurtigt.


Spørgsmålet "Spørgsmål: bænkebiddere i sommerhuset" hører ind under skadedyrsbekæmpelse
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr Godkendt af miljøstyrelsen