bier


Hvordan kommer vi af med bier som har slået bo ved træværket for enden af vores hus.

Svar fra skadedyrseksperten:
I skal have fat i et skadedyrsfirma, som kan bekæmpe boet for jer. Det er ikke noget I skal prøve at bekæmpe selv


Spørgsmålet "Spørgsmål: bier" hører ind under skadedyrsbekæmpelse
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr