I have been searching years for the hair extensions uk on rpg show, so many others and this wig is by far the best wig I have ever purchased. I've been wearing wigs for about 7 years now and this is the brazilian hair bundles uk that has ever actually came pre plucked and bleached knots. Every company says they do but they don't. I didn't have to do hardly any adjustments I just added a little foundation to the lace wigs uk and used some got to be glued gel to lay down the brazilian hair uk. It looks like it's growing from my scalp yall. It didn't come with part but it was really easy to just part it in the middle and I just shifted it to the left for a side part. I love how realistic the edges look. It looks very natural on top and very thick on the bottom. I wand curled it and it lasted all night dancing. I love this lace wigs and I will definitely be back for more. Thank you.

væggelus, vask af tøj


Vi har fået sprøjtet en gang mod væggelus hvor vi vaskede alt i vores skabe+sengetøj. Nu skal vi igang med 2. behandling, er det nødvendigt at tømme skabe og vaske alt igen?

Svar fra skadedyrseksperten:
Det burde det skadedyrsfirma der har lavet første behandling have informeret jer om. På vores beboersedler står der klart og tydeligt, at det er mellem første og anden behandling man skal vaske/fryse sit tøj, så det kan ikke være os der laver behandlingen hos. Det vil nok være en god ide at kontakte det firma der behandler hos jer, og bede dem om en ordentforklaring/info om hvad der skal ske. Det burde de have gjort fra starten. Men nej, du skal ikke igennem alt tøjvask igen, så du kan være helt rolig :-)


Spørgsmålet "Spørgsmål: væggelus, vask af tøj" hører under skadedyret væggelus
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr Godkendt af miljøstyrelsen