I have been searching years for the hair extensions uk on rpg show, so many others and this wig is by far the best wig I have ever purchased. I've been wearing wigs for about 7 years now and this is the brazilian hair bundles uk that has ever actually came pre plucked and bleached knots. Every company says they do but they don't. I didn't have to do hardly any adjustments I just added a little foundation to the lace wigs uk and used some got to be glued gel to lay down the brazilian hair uk. It looks like it's growing from my scalp yall. It didn't come with part but it was really easy to just part it in the middle and I just shifted it to the left for a side part. I love how realistic the edges look. It looks very natural on top and very thick on the bottom. I wand curled it and it lasted all night dancing. I love this lace wigs and I will definitely be back for more. Thank you.

Hvordan får man møl?


Hvordan får man møl? Jeg bor i en ejerforening hvor der er konstateret møl.Formanden foreslår at alle lejligheder bliver behandlet for møl,selvom vi ikke har opdaget nogen form for møl. er det så nødvendigt at alle bliver behandlet?

Svar fra skadedyrseksperten:
Hvis der er konstateret møl i en etageejendom, skal man være klar over, at de spreder sig via rørgennemføringer. Der er det bestemt nødvendigt at lave en samlet bekæmpelse. Ellers risikerer man, at møllene ender der hvor de er konstateret, efter behandlingen i de givne lejligheder er overstået. Det vil for det første være spild af foreningens penge og også spild af tid for beboerne.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Hvordan får man møl?" hører under skadedyret møl
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr Godkendt af miljøstyrelsen