I have been searching years for the hair extensions uk on rpg show, so many others and this wig is by far the best wig I have ever purchased. I've been wearing wigs for about 7 years now and this is the brazilian hair bundles uk that has ever actually came pre plucked and bleached knots. Every company says they do but they don't. I didn't have to do hardly any adjustments I just added a little foundation to the lace wigs uk and used some got to be glued gel to lay down the brazilian hair uk. It looks like it's growing from my scalp yall. It didn't come with part but it was really easy to just part it in the middle and I just shifted it to the left for a side part. I love how realistic the edges look. It looks very natural on top and very thick on the bottom. I wand curled it and it lasted all night dancing. I love this lace wigs and I will definitely be back for more. Thank you.

Rotter


Min boligblok havde på et tidspunkt gennem en del år et hul i et kloakrør. Det medførte, at rotter dukkede op på græsplænen bag blokken og gravede lange gange. Rottefængeren opstillede rottekasser og besigtigede dem jævnligt, men fandt ingen tegn på rotter, selvom beboerne havde observeret dem. Først efter 5 år konstateredes hullet i kloakrøret, og det blev repareret. Siden har der ikke været rotter på græsplænen, men ca 70 meter herfra ligger en vold op til jernbanelegemet. Her er konstateret rottehuller og jeg har personligt set en enkelt sidste vinter, der var så enormt kold og lang, men ellers føler vi os ikke generet af dem. Mit spørgsmål er: Kan det være de rotter fra græsplænen, der måske ikke nåede ned i kloakken, før røret blev repareret, der er flyttet op på volden, eller kan det tænkes, at de har levet der altid uden at blive bemærket? Med andre ord: Kan mennesker leve i fred og fordragelighed med rotter, eller skal man til enhver tid søge at udrydde dem?
Mvh Inger Schmidt

Svar fra skadedyrseksperten:
Har man observeret rotter på sin ejendom, har man pligt til at melde det til kommunen, som skal komme endnu engang og bekæmpe dem.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Rotter" hører under skadedyret rotter
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr Godkendt af miljøstyrelsen