Rotter


Min boligblok havde på et tidspunkt gennem en del år et hul i et kloakrør. Det medførte, at rotter dukkede op på græsplænen bag blokken og gravede lange gange. Rottefængeren opstillede rottekasser og besigtigede dem jævnligt, men fandt ingen tegn på rotter, selvom beboerne havde observeret dem. Først efter 5 år konstateredes hullet i kloakrøret, og det blev repareret. Siden har der ikke været rotter på græsplænen, men ca 70 meter herfra ligger en vold op til jernbanelegemet. Her er konstateret rottehuller og jeg har personligt set en enkelt sidste vinter, der var så enormt kold og lang, men ellers føler vi os ikke generet af dem. Mit spørgsmål er: Kan det være de rotter fra græsplænen, der måske ikke nåede ned i kloakken, før røret blev repareret, der er flyttet op på volden, eller kan det tænkes, at de har levet der altid uden at blive bemærket? Med andre ord: Kan mennesker leve i fred og fordragelighed med rotter, eller skal man til enhver tid søge at udrydde dem?
Mvh Inger Schmidt

Svar fra skadedyrseksperten:
Har man observeret rotter på sin ejendom, har man pligt til at melde det til kommunen, som skal komme endnu engang og bekæmpe dem.


Spørgsmålet "Spørgsmål: Rotter" hører under skadedyret rotter
Følg os på Facebook Medlem af brancheforeningen for skadedyr